Geluidenlotto kleuters

Na de voorjaarsvakantie ga ik met de kleuters in mijn klas deze zelfgemaakte geluidenlotto doen. Ze luisteren naar mp3-bestandjes met diverse geluiden erop. Ze leggen vervolgens op het bijpassende blad een fiche neer. Als het goed is zouden ze alle geluiden moeten herkennen. Ik laat ze het eerst zelfstandig maken. Als ze klaar zijn luisteren we samen nog een keer naar alle geluiden en bespreken we alle (ant)woorden. Zo ben je niet alleen bezig met het gehoor van de kinderen, maar ook met het herkennen van dieren/dingen/instrumenten/voertuigen, het koppelen van een geluid eraan en met de woordenschat. In het zip-bestand met mp3-tjes staan alle losse geluiden, maar ook een compilatie van alle geluiden achter elkaar.

Geluidenlotto

Geluidenlotto (de kaart)
Geluidenlotto mp3-tjes