Vormen spiegelen

Spiegelen is niet voor elk kind makkelijk om te doen, maar is wel een goede oefening. Als je op internet zoekt naar werkbladen vind je niet altijd eenvoudige werkbladen. Daarom heb ik wat basisvormen gebruikt om kinderen te laten spiegelen. In dit document staan op de eerste pagina vormen met een dikke streep om de helft aan te geven (zie foto hieronder). Op de tweede pagina staan de vormen zonder streep in het midden. Zo kun je zelf kiezen wat voor jouw kinderen meer toepasselijk is. Laat de kinderen er ook eens een spiegel bij gebruiken.

Spiegelen vormen

Spiegelen vormen